Pubu:Bachinamdiyari

Diyila Dagbani Wikipedia

Bachinamdiyari nyɛla yuya zaŋ ti binyɛra ŋan yoli ka ŋa sabbu piini ni bachikɔb'bihi di yi be yɛltɔɣili sunsuuni bee ni di bahigu amaa di yi piligiri yɛltɔɣili di piinimi ni bachikɔb' karili.

Paajinima din pu do di ko "Bachinamdiyari"

Din' doli ŋɔ 4 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 4 laasabu ni.