Pubu:Bachinamdili

Diyila Dagbani Wikipedia

Bachinamdili nyɛla yuli bachi.

Binshɛli din mali yuli nyɛla bachinamdili.

Paajinima din pu do di ko "Bachinamdili"

Din' doli ŋɔ 21 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 21 laasabu ni.