Pubu:Article assessment

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Pubu yaɣi shɛli

Pubu yaɣili ŋɔ ni mali shɛŋa m-bɔŋɔ 5 ŋmahi-pu, ka ŋa yi 5 n-laɣim.

A

B

C

D

E

Paajinima din pu do di ko "Article assessment"

Din' doli ŋɔ 5 yaɣa n-nyɛ pubu balli ŋɔ puuni, kaman di yihi 5 laasabu ni.