Musulinima kompaɣibu.

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Mulinima kom paɣibu nyɛla Musulinima ni paɣiri bɛ nii shɛm pɔi ka naan yi puhi jiŋli.