Lingua Franca Nova

Diyila Dagbani Wikipedia

Lingua Franca Nova (“Elefen”) nyɛla balli din yina ni di niŋ alaha, n doli taba, ka niŋ alaha ni bɔhimbu mini tiŋduya fiila dibu. Di nyɛla din mali nahingban viɛla balibu:

  1. Di bachinima mali la tariga. Di kumsi ŋmani la Italian bee Spanish.
  2. Di sabbu kumsi doli la taba. Di bi tu ni bia zaŋ yuun gbaliŋ bɔhim binshɛŋa din bi kpa talahi.
  3. Di mali la zalisi din za yim, din ŋmani dunia bali namda.
  4. Di mali la tariga ka maIi bachi tuɣira din namdi bachinima.
  5. Di mali zalisi din gbaai chibi viɛnyɛla ni bachinima pɛbu, ni di tooi chani ni bala pam.
  6. Di bachinima din laɣim taba nyɛla din yihina "Romance" bala ni yihiri maŋli. Lala bala ŋɔ maŋ maŋa nyɛla din yɛligi pam ka mali kɔrisi,ka lahi nyɛ din tɔhi pam siliminsili bachi maŋa yaɣ'shɛŋa puuni
  7. Di yimi na ni di ti saɣiti Latin mini Greek bachi pala din laɣim taba, de facto “world standard”.
  8. Di buɣisimi ni di ŋmani di kuli nyɛla di zuɣu balli (“natural”) n ti ban pun mali kahigibu ni "Romance" bala, ka bi niŋ tɔm n-ti ban yan bɔhim.