Forehead thermometer

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni
Forhead Thermometer

E-Class

FOREHEAD THERMOMETER

Gbɛɣu zuɣu Tɛmomita nyɛla niŋgbuŋ biisim bee niŋgbuŋ maasim bin’ zahindigu bε ni mali m-baŋdi ninsal' niŋgbuna bee binshεli biεhigu zaŋ chaŋ di biisim bee di maasim polo. Bε tooi booni li la Laser Tɛmomita, Non-contact Tɛmomita bee Tɛmomita Marafa). Di yu bɔbigu ŋɔ maa yi la dini tooi zahindi binyɛra bee salinima niŋgbuŋ biisim bee di maasim shɛm.

TUMA

Gbɛɣu temomita tuma balibu zooya. A yi chaŋ ashibti nim nim, nɛsi nim tooi mali zahindi barinim niŋgbuŋ biisim bee di maasim ka bi shihiba. Boroboro shariba gba too mali baŋdi boroboro  duu tulim ni di maasim. Buɣum tuhuku yili nim gba mali baŋdi luɣushɛŋa din tuli pam bi tuma shɛhi. Bi lahi mali baŋdi Volcano tulim.

Yuuni 2020, Covid 19 andunia doro la ni la lu, Gbɛɣu Temomita maa ka bi daa mali zahindi niŋgbuŋ biisim bee di maasim viɛnyɛlinga. Alaafee tumtumdiba ban su salo baŋsibu kaman  Bindira mini Tima kpamba (FDA) ban be United States la daa yihi zalisi polo din wuhiri Gbɛɣuzuɣu temomita mini di balibu zahimbu.

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]