Fakari

Diyila Dagbani Wikipedia
Yiɣi chaŋ yaɣa shɛli Yiɣi chaŋ vihigu ni

Fakari nyɛla wahala shɛli din yi gbaai ninsala ka o yi nirib'ni,hali fakari min chɛ ka ninsali kɔŋ o nyɛvili biɛhigu puuni.

Fakari barina nim galisi pam ti biɛhigu puuni,di shɛŋa n-nyɛ.

1.Fakari ni tooi chɛ ka niri yi niriba ni.

2. Fakari min chɛ ka niri kɔŋ o nyɛvili biɛhigu puuni.

3. Fakari lahi che ka niri diri takahi biɛhigu.

4. Fakari ti tooi lahi che ka niri kɔŋ o tuma.Kundivihira:[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]