Cape verde escudo

Diyila Dagbani Wikipedia
Cape verde escudo
currency, escudo
TiŋaCabo Verde Mali niŋ
Sariyadiri baŋsimCabo Verde Mali niŋ
Tiŋgbani liɣiri dalinli buɣisibucifrão Mali niŋ
Central bank/issuerBank of Cape Verde Mali niŋ
Pilibu saha1914 Mali niŋ

Escudo (sign: ;[1] ISO 4217: CVE) n-nyɛ Republic of Cape Verde liɣiri. Escudo zaɣ'yini pirigi la 100 centavos.

Liɣiri kalinli tooi sabiri mi ni cifrão () din wɔligiri binkpulli tɔbu kamani 2000 zani mi n-ti 20 escudos, bee 1.00000 zani mi n-ti 1000..

Taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Escudo niŋ la Cape Verde nima liɣiri yuuni 1914. Di zani la Cape Verdean real zaani ni dubu 1000 réis = 1 escudo. Zaŋ hali yuuni 1930, Cape Verde daa diri la Portuguese laɣibaligu, amaa Banco Nacional Ultramarino daa ŋma laɣ'baligu ka di nyɛ Cape Verde nima ko dini yuuni 1865 piligu.

Zaŋ na hali ni maŋsulinsli deebu 1975, Cape Verde escudo mini Portuguese escudo danko daa saɣi mi. Dini daa kui chana, di daa ti doni tiŋgbani ni, n sheei tiŋa kamani vaabu 30 per cent yuuni 1977–78 ka daa lahi ti booi kamani vaabu 40 per cent yuuni 1982–84. Din nyaaŋa, di daa lahi zani yim ni Portuguese escudo.

yuuni-1998 sunsuuni shaawara ni Portugal daa gbaai ya ni liɣiri ŋɔ taba gɔhibu yana nyɛla 1 Portuguese escudo = 0.55 Cape Verdean escudos. Tum euro ni kana ti zani n-ti Portuguese escudo, Cape Verdean escudonyɛla din chaŋ ti gɔhi euro ni dubu 1 EUR = 110.265 CVE. Portuguese gɔmnanti laɣi paŋda du zuɣu n-daa tabi soŋ lala liɣiri danko ŋo taba gɔhibu ŋɔ.

Laɣ'baligu[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Portuguese sulinsi saha, laɣ'baliogu daa yimi na yuuni 1930 ni kalinli dalinli nima 5, 10, 20 n-ti pahi 50 centavos mini 1 escudo. 5, 10 n-ti pahi 20 centavos daa nyɛla bronze malibu ka 50 centavos mi mali ni, 1 escudo daa nyɛla nickel-bronze malibu. Yuuni 1953, bronze 1 escudo, nickel-bronze 2+12 escudos mini silver 10 escudos daa yina, ka bronze 50 centavos mini nickel-bronze 5 escudos daa doli na yuuni 1968.

Maŋsulinsi deebu nyaaŋa, laɣ'baligu daa yina yuuni 1977 ni kalinli dalinli nima 20 mini 50 centavos, 1, 2+12, 10, 20 n-ti pahi 50 escudos. Centavo laɣ'baligu daa nyɛla aluminium, 1 mini 2+12 escudos daa nyɛla nickel-bronze ka liɣiri din kalinli du zuɣusaa mi nyɛ cupro-nickel. Di ni niŋ ka binyɛra daa kuli duri zuɣusaa centavo laɣ'baligu nyɛla din yiri bɛhigu ni ka zaŋ chaŋ saha shɛli laɣ'baligu ŋɔ ni taɣi 1 escudo laɣ'baligu n-daa nyɛ din bi galisi ka gɔri ginda.

Laɣ'baligu din bɛni saha ŋɔ daa yimi na yuuni 1994. din pɔri di ni daa nyɛla brass-plated-steel 1 escudo, amaa 1 escudo dii bi wuligi n gili ka ban kɔhiri voori li n-chani dibaa anu ni. Lala liɣiri ŋƆ chani mi ni sitaya yini, ka mɛɛŋa be di zuɣu, ka liɣiri nima din pahi maa mi yirina ni balibu dibaa ata. Din nima n-nyɛ copper-plated-steel 5 escudos, nickel-plated-steel 10, 20 mini 50 escudos, ni kuriti dibaa ayi, decagonal 100 escudos. Di lala liɣiri nima ŋɔ zaa yini kam mali la tiŋ maani binkɔbigu (noonsi mini binnɛma ban be kom ni mini duli), din pahiri buyi aa nyɛla taarihi sitima nima mini bɛ yuya, ka bahigu dini maa daa nyɛ tiŋa maa ni tia mini jila. Heptagonal 200 escudo laɣ'baligu nyɛla din yina yuuni 1995 ni di ti mali teeri 50th anniversary zaŋ n-tiFAO mini maŋsulinsi deebu yuun pihi chuɣu puhibu. 200 escudo laɣ'baligu, daa yina yuuni 2005 ni di teeri maŋsulisi deebu "30th anniversary". 200 escudo laɣ'baligu dii pa din wuligi gili ka liɣiri nima din pahi amaa di kuli nyɛla bɛ ni saɣi n-ti shɛli ka di diri ni 200 escudo laɣ'gbana.[when?]

Banki laɣ'gbana[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

2000 CVE bill issued in 2006
2014: new 1000 CVE bank note with Codé di Dona (back, showing a ferrinho)
2014: new 1000 CVE bank note with Codé di Dona (front)
2014: new 2000 CVE bank note with Cesária Évora (back)
2014: new 2000 CVE bank note with Cesária Évora (front)

Yuuni 1914, Banco Nacional Ultramarino ni daa yina ni lɣi shɛŋa n-daa nyɛ 4, 5, 10, 20 n-ti pahi 50 centavos. Yuuni 1921, laɣ'gbana din nyɛ 1, 5, 10, 20, 50 n-ti pahi 100 escudos daa yina. Laɣ'gbana din daa doli na, daa yimi na yuuni 1945, ka daa yihi liɣiri din bi paai 5 escudos zaa m-bahi (ka laɣ'baligu zani di zaani9) ka yihi 500 escudo laɣ'gbana m-pahi na. 10 escudo nyɛla laɣ'baligu ni daa zani shɛli zaani yuuni 1953, ka 5 escudo laɣ'gbaŋ gba yihi.

Maŋsulinsi deebu nyaaŋa silimiin goli 5 July 1975, laɣ'gbana daa yina n-ti 100,[2] 500,[3] n-ti pahi 1000[4] escudos silimiin goli 1 July 1977.[5] Laɣ'gbaŋ pala daa yina yuuni 1989 ka mali 100,[6] 200,[7] 500,[8] 1000[9] n-ti pahi 2500[10] escudos.

Liɣri din pahiri buta daa yina 1992 ni 200,[11] 500,[12] 1000,[13] ka yuuni 1999, 2000[14] 5000[15] laɣ'gbana daa yina m-pahi. Yuuni 2005, 200[16] escudo laɣ'gbana daa labi m-mali, ka 500[17] mini 1000[18] daa doli na yuuni 2007.

Silimiin goli 22 December 2014, Banco de Cabo Verde daa yina ni banki laɣ'gbaŋ pala di zani n-ti "Cape Verdean figures" kundu nima sabbu yaɣili, binkumda, ni siyaasa. Di mali la liɣiri kalinli nima 200, 1,000 n-ti pahi 2,000 escudos din daa yina yuuni 2014, ka laɣ'kurili maa pa pirinti ni "polymer",[19] ni banki laɣ'gbana 500 mini 5,000 escudos din daa yina yuuni 2015.[20]

Taɣibu taarihi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Dabisili Brazilian real euro1 Portuguese escudo2 United States dollar
1995 11.93 76.853
1996 11.90 82.591
1997 11.90 93.177
1998 0.55 (fixed rate) 98.158
1999 110.265

(fixed rate)
0.55000 102.700
December 1999 0.55000 107.285
2005 obsolete about 90
February 2006 about 40 to 50 about 90
April 2006 about 40 to 50
January 2007 39.86 85.36
 1. liɣiri din daa ŋma silimiin goli 1 January 1999; ka bi yina hali ni silimiin goli 1 January 2002
 2. liɣiri din daa bi lahi diri silimiin goli 1 March 2002
Current CVE exchange rates
From Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
From Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
From XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
From OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD

Note: These rates are obtained from xe.com and may contradict with pegged rate mentioned above

Lihimi m-pahi[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Lua bi niŋ dede:bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'Portal')

Kundivihira[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

 1. Because of the difficulty in supporting rendering for the cifrão sign (double barrd dollarsign: , the dollar sign $ is frequently employed even for official purposes.
 2. 100 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 3. 500 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 4. 1000 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 5. Linzmayer, Owen (2012). "Cape Verde". The Banknote Book. San Francisco, CA: www.BanknoteNews.com.
 6. 100 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 7. 200 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 8. 500 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 9. 1000 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 10. 2500 Archived 17 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine
 11. 200 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 12. 500
 13. 1000 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 14. 2000 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 15. 5000 Archived 15 Silimin gɔli November 2015 at the Wayback Machine
 16. 200 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 17. 500 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 18. 1000 Archived 6 Silimin gɔli June 2015 at the Wayback Machine
 19. New banknotes of 1000 and 200 escudos are put into circulation. Archived 23 Silimin gɔli December 2014 at the Wayback Machine Ocean Press (www.oceanpress.info). Retrieved on 2014-12-23.
 20. Cape Verde new 500- and 5,000-escudo notes (B218a and B221a) confirmed – BanknoteNews.

External links[mali niŋ | mali mi di yibu sheena n-niŋ]

Tɛmplet:EscudoTɛmplet:Economy of Cape Verde

Tɛmplet:Currencies of Africa Tɛmplet:Cape Verde topics