Taɣibu din ŋmani taba

Jump to navigation Jump to search

Kpɛhimi yaɣi yuli n-nyɛ taɣibu shɛŋa din mali zaŋ chaŋ yaɣa so'dɔligu zaŋ chaŋ bee zaŋ yi lala yaɣili maa.( N-nya ban be yaɣiyini,kpɛhimi Pubu: Pubu maa yuli). Taɣibunima zaŋ kpa yaɣa din be a ni lihiri shɛŋa zaa bela sabiri kara.

Recent changes options Wuhimi bahigu 50 | 100 | 250 | 500 taɣibu dabaa ayi din gari 1 | 3 | 7 | 14 | 30
Sɔɣimi li ban su | Sɔɣimi li Sɔɣisinli ban su | Sɔɣimi li m mali niŋ nima | Yihimi polo Niŋdi ntoli | Sɔɣama mali niŋ shɛŋa din be galisi | Show page categorization | Wuhima Wikidata
Wuhimi taɣiri pala ka pili 11:08, 5 Silimin gɔli December 2022
   
Yaɣili yuli:
List of abbreviations:
D
Wikidata maliniŋ
N
Mali niŋ ŋɔ maa namla yaɣili zaɣa palli (lahi nyama yaɣa zaɣ'pala kalinli)
m
Ŋɔ maa nyɛla malniŋ din be galisi
b
Niŋdi ntoli n niŋ mali niŋ ŋɔ
(±123)
Baatinima ŋɔ kalinli ŋɔ taɣila yaɣili ŋɔ barilim
Temporarily watched page

1 Silimin gɔli December 2022